Nodrošina Blogger.

Audžuģimenēm IR tiesības izvēlēties bērnus!

By 13:45

Paldies jums visiem par vēstulēm, jo es pat nenojautu, kas patiesībā notiek Latvijā. Viens no maniem šīs dienas "priekiem" bija kāda vēstule par komunikācija ar bāriņtiesu. Bāriņtiesa telefoniski informēja potenciālo audžumammu, ka viņai nebūs tiesību izvēlēties nedz bērna vecumu, nedz dzimumu, nedz veselības stāvokli. Es nezinu, KĀ šādi darbinieki var strādāt bāriņtiesā?!


Likums un punkts!


Ministru kabineta noteikumi - "Audžuģimenes noteikumi" visai skaidri nosaka to, ka audžuģimene pieņem lēmumu - pieņemt savā ģimenē konrēto bērnu, vai nepieņemt. Noteikumu 28. punkta 1. daļa nosaka: "Bāriņtiesa pirms bērna ievietošanas audžuģimenē sniedz audžuģimenei rakstisku informāciju par bērna emocionālo un veselības stāvokli, apstākļiem, kādos bērns atradies pirms ievietošanas audžuģimenē, apstākļiem, kas jāņem vērā, lai audžuģimene varētu pienācīgi bērnu aprūpēt, par saskarsmes kārtību ar bērna vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām) un citiem radiniekiem vai bērnam tuvām personām. Audžuģimenei ir pienākums 10 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas personīgi iepazīties ar bērnu un pieņemt lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā."

Un tagad paskaidrojums... Viss sākotnēji aprakstītais ir tas, ko jums, iespējams, bāriņtiesa nemaz nepiedāvās. Bet jums ir tiesības to pieprasīt. Jums ir tiesības apzināties patieso situāciju, lai pēc tam maksimāli efektīvi ar to rīkotos.

Un visbeidzot - "Audžuģimenei ir pienākums 10 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas personīgi iepazīties ar bērnu un pieņemt lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā." Jums ir tiesības izvēlēties!

Un vēl, tas kas nav ierakstīts likumā - audžuvecāki var iepazīties ar bērnu vēl pirms lēmuma pieņemšanas.

Kursu laikā aicina izvērtēt patiesās spējas

Man būtiskākais audžuvecāku kursos šķita tieši tas, ka mūs aicina apzināties savas patiesās spējas. Mēs daudzi esam gatavi krist un gāzties, lai izglābtu pasauli. Aptuveni nedēļu. Tad noraušam putekļus un ejam tālāk savā ierastajā dzīvē. Bet ir jābūt adekvātai apziņai, ko kurš spēj, un ko nespēj ilgtermiņā. Par daudz nedrīkst uzņemties, jo tas draud ar audžuģimenes spēku izsīkšanu, depresiju, nomāktību un bieži vien bērna atgriešanu.

Specializētās audžuģimenes - bez izvēles tiesībām
No nākamā gada tiks ieviestas specializētās audžuģimenes, kurām būs varāki novirzieni:

-krīzes audžuģimenes;
-zīdaiņu audžuģimenes;
-audžuģimenes, kas aprūpēs bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
-audžuģimenes, kas aprūpēs bērnus, kuri cietuši no smagas vardarbības.

Šīm audžuģimenēm būs īpaši noteikumi, un arī labāks atalgojums, nekā esošajām. Šīm audžuģimenēm, kā noprotu, izvēles nebūs -ko ievietos ģimenē, tas arī būs jāpieņem.

Potenciālās specializētās audžuģimenes tiks atlasītas, un tām tiks organizēta speciāla apmācība.

Tev varētu patikt arī šie ieraksti

0 komentāri

Labprāt uzklausīšu arī Tavu viedokli :)