Nodrošina Blogger.

Audžuvecāki, aizbildņi un adoptētāji var pilnvērtīgi izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu

By 11:47

Vakar mani pārsteidza lielais jautājumu daudzums, kas attiecas uz bērna kopšanas atvaļinājumu audžuģimenēm. Zīdaiņus neuzņem ģimenēs, jo tad ir jāamet darbs, jādomā, kā izdzīvot - kā pabarot sevi un zīdaini. Tomēr man ir lieliskas ziņas - bērna kopšanas atvaļinājumu audžuģimenes, aizbildņi un adoptētāji var baudīt pilnvērtīgi, gluži kā bērnu bioloģiskie vecāki.


Likums par bezalgas atvaļinājumu

Darba likuma 153. pantā noteikts: "(1) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās laikam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

(1.1) Darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, ja to pieprasa darbinieks, kurš kā audžuģimene vai aizbildnis aprūpē bērnu, kā arī darbinieks, kurš atbilstoši bāriņtiesas lēmumam faktiski kopj un audzina citas personas bērnu. Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas lēmumā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecumam. Šādu atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā."

Ko tas nozīmē?


Tas nozīmē to, ka atbildīgā bāriņtiesa izniedz lēmumu par faktu, ka savā ģimenē uzņemsiet bērnu. Ar šo lēmumu jums ir tiesības pieprasīt darba devējam bezalgas atvaļinājumu, un viņam ir pienākums jums to piešķirt, saglabājot darba vietu. Tātad - jūs varat līdz bērna pusotra gada vecumam atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, bet pēc tā atgriezties savā darba vietā un amatā.

Kādi pabalsti pienānas audžuģimenei bērna kopšanas atvaļinājumā?

Atalgojums audžuģimenei- 113 eiro

Finansējums "mīkstajam" inventāram, apģērbam - to nosaka katra pašvaldība pēc saviem ieskatiem. Mazākais ko esmu redzējusi - 45 eiro gadā, lielākais - 130 eiro mēnesī.

Pabalsts bērna uzturam - valsts ir notekusi, ka minimālā summa, kas piešķirama audžuģimenē ievietotam bērnam ir bērniem līdz 7 gadu vecumam – 95 eiro, bet no 7 gadu vecumam līdz pilngadībai – 114 eiro. Lielākā summa, ko es esmu redzējusi viena bērna uzturam mēnesī ir 270 eiro.

Ģimenes valsts pabalsts
 - piešķirams atbilstoši tam, cik nepilngadīgu personu ir audžuģimenes aizgādībā. Arī ieskaitt bioloģiskos bērnus. Par pirmo - 11,38 eiro; par otro - 22,76 eiro; par trešo– 34,14 eiro; par ceturto un nākamajiem– 50,07 eiro.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu - 106,72 eiro.

Bērna kopšanas pabalsts
 - 171 eiro (līdz bērna 1,5 gadu vecumam); 42,69 eiro (no bērna 1,5 līdz 2 gadu vecumam)

Pabalsts transporta izdevu kompensēšana (par bērnu invalīdu) - 79,68 eiro (par katru pilnu sešu mēnešu periodu)

Bērna invalīda kopšanas pabalsts - 213,43 eiro

Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam
- 106,72 eiro

Vecāku pabalsts - līdz bērna 1 gada vecumam 60% apmērā no pieprasītāja (aizbildņa) vidējās algas. Līdz bērna 1,5 gadu vecumam 43,75% apmērā no pieprasītāja (aizbildņa) vidējās algas.

Maternitātes pabalsts - 80% apmērā no audžuvecāka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Piešķir par bērna kopšanas laiku, bet ne ilgāk kā līdz bērna 70.dzīvības dienai


Kļūstot par audžuģimeni zīdainim, jūs nezaudēsiet pamatu zem kājām. Pabalsti, manuprāt, ir vairāk nekā pietiekami, lai izbaudītu bērna kopšanas atvaļinājumu un sniegtu bērnam iespēju augt ģimenē, kamēr tiek sakārtoti visi "papīri" un noskaidrotas visas attiecības.

Tev varētu patikt arī šie ieraksti

0 komentāri

Labprāt uzklausīšu arī Tavu viedokli :)