Nodrošina Blogger.

Audžuģimeņu kursu programma

By 23:57


Pirms tam biju rakstījusi, ka jau 8.aprīlī mēs uzsāksim audžuģimeņu apmācības procesu.Tomēr ir notikušas nelielas izmaiņas, mainīts datums un process sāksies divas nedēļas vēlāk. Nedaudz saskumu, bet liels prieks, ka šīs apmācības notiks Jēkabpilī. Tātad - tepat, mūsu pilsētā. Tomēr man jau ir ko jums izstāstīt... Esmu saņēmusi šo apmācību programmu.
Jāatzīst, ka audžuģimeņu apmācība, daļēji būtu jāizsludinapar jebkuras topošās ģimenes apmācības programmu. Uz "papīra" viss ir ļoti vērtīgi.


Apmācības notiks nedaudz ilgāk par mēnesi, nedēļas nogalēs. Kopumā tās būs 98 kontaktstundas. Kontaktstunda, tās ir 40 minūtes. Šo nedēļas nogaļu laikā, divās nodarbības notiks tikai vienā no brīvdienām. Nodarbības notiks no plkst. 10 līdz 17, bet divas dienas no plkst. 10 līdz 15.30.

Pirmā nodarbību diena
Pirmajā nodarbību dienā notiks ievadlekcija, kurā tiksim iepazīstināti ar audžuģimenes apmācības programmas pamatprincipiem, plānu, saturu. Kā arī uzzināsim , kas ir audžuģimene (ja nu kāds vēl nezina :)), vēsturi, esošajām ārpusģimenes aprūpes formām, situāciju Latvijā. Tāpat tiks appsriesta audžuģimeņu kompetence

Otrā nodarbību diena
Otraja nodarbību dienā vecāki uzzinās par to, kas ir droša vide bērnam un par bērna sagaidīšanu ģimenē. Nodarbību pamatā - drošas un atbalstošas vides izveide, vides ietekme uz pieaugušajiem ģimenes locekļiem un bērniem,  sociālās izslēgšanas fenomens – kā tas ietekmē bērnu, audžubērnu, ģimeni un audžuģimeni, bērnu interešu aizstāvība konfliktu risināšanā, izmantojot asercijas pieeju audžugimeņu kompetenču izstrāde un apzināšana.

Trešā nodarbību diena
Trešās nodarbību dienas tēma ir - Ģimenes sistēma un attiecības tajā. Tajā varāk uzzināsim par ģimenes dzīves cikliem, audžuģimenes sistēmu un audžubērna vieta tajā, audžuģimenes un bioloģiskās ģimenes saskarsmi, attiecībām, rūpes par bērnu. Un galvenais - uzzināsim audžuģimenes ABC.

Ceturtā nodarbību diena
Tēma - Piesaiste, adaptācijas periods un sākotnējā sadarbība. Tajā tiks runāts par piesaisti, tās nozīmi, nostiprināšanu un attiecību veidošanās piesaistes traucējumiem. Tāpat par iespējamajām sekām, bērna attīstību, raksturu, temperamenta veidošanās attīstības kavēšanos, ar to saistītajām grūtībām, kā arī -  veselīga spēlēšanās bērna attīstības veicināšanu un  attiecību veidošanu.

Piektā nodarbību diena
Tēma - bērna aprūpe. Tiks runāts par bērna aprūpes īpatnībām dažādos vecumposmos, aprūpes īpatnībām bērnam ar īpašām vajadzībām,  uztura un higiēnas prasībām.

Sestā nodarbību diena
Lekcija visiem vecākiem :) Tēma -  Saskarsme un konflikti ar bērnu, disciplinēšana. Topošie audžuvecāki uzzinās par komunikācijas un emociju lomu saskarsmē, bērna vajadzībām, saskarsmes līmeņiem, informatīvo lauku, kā arī - ikdienas saskarsmes paņēmieniem bērna atbalstīšanai konfliktos, attiecību veidošanā, to risināšanas iespējām saskarsmes veidošanā ar bērnu, kuram ir īpašas vajadzības  un bērna emocionālo attiecību aprūpi (aprūpe slimības laikā u. c.)
Gribu arī piebilst, ka runāt par bērniem ar īpašām vajadzībām ir ļoti svarīgi audžuģimenu kontekstā. Jo starp bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpes sistēmā, ir arī ar neārstējamām slimībām un bērni ar īpašām vajadzībām. Šajā lekciju kursā gan es domāju, ka var gūt tikai maz mazītiņu nojausmu par notiekošo. Bet nez vai zināšanas, kas noderēs šādu bērnu apmācībā. To gan rādīs laiks. Informēšu!

Septītā nodarbību diena
Šī tēma man pēdējā laikā ir ļoti aktuāla un bieži pārmalta pa galvu. Tā ir - Sērošana/atlaišana/bērna turpmākais ceļš. Kādēļ svarīgi? Jo tas, kā šis atkaišanas proces noritēs, ir atkarīgs no tā, kāda būs bijusi komunikācija starp audžuvecākiem un bērnu. Visa procesa garumā. Man ir daudz ideju un domu par šo tēmu. Un tomēr - vēl pārāk  maz informācijas.
Tātad. Par ko tiks runāts? Krīzes kā zaudējumi, dzīves krīzes, krīžu pārvarēšana, šķiršanās un sēras, sērošanas posmi, bērna sagatavošana adopcijai, šķiršanās no bērna, bērna atgriešanās bioloģiskajā ģimenē, audžuvecāka uzdevumi, emocionālā izdegšana, emocionālā līdzsvara priekšnosacījumi, pašpalīdzības ABC un atbalsta resursi.

Astotā nodarbību diena
Uzzināsim par tiesisko regulējumu. Tēmas -  bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums, audžuģimenes tiesības un pienākumi, valsts un pašvaldību sociālo un bērna tiesību aizsardzības, institūciju sistēma. Tāpat tiks pārrunātas Bērna tiesības un pienākumi.
Mani no šī visa ļoti interesē audžuģimeņu pienākumi. Lai cik rūpīgi es meklētu informāciju par to, kas konkreti būs jādara audžuvecākiem, atradu vien vispārīgu informāciju. Es, protams, saprtu - ģimene, mīlestība, higiēna u.t.t. Bet... Vai ir kādi dokumenti jāiesniez bāriņtiesai, kā notiks tikšanās ar bioloģiskajiem vecākiem, un vēl daudz kas cits.

Devītā nodarbību diena
Temats - Mērķa grupas raksturojums/vardarbībā cietuša bērna portrets. Visai smaga tēma. Un tomēr - ne mazāk svarīga, kā visas iepriekšējās. Un, iespējams, visas kopā ņemtas. Programmā: vardarbības traumatiskās sekas un to ietekme uz bērna rakstura veidošanos, rakstura veidošanās pamatposmi, agrīnās attiecību vides loma bērna rakstura veidošanā, vardarbība bērna attiecību pieredzē, vardarbības ietekme uz bērna attīstību, vardarbības problēmas izplatība un vardarbības veidi, vardarbībā cietuša bērna specifiskās vajadzības un saskarsmes pamatnosacījumi, uz bērnu centrēta pieeja bērna aprūpē, aprūpes standarti.

Nu, re! Tas arī viss... Ak, nē, vēl paredzētas divas individuālās konsultācijas. Gaidu ļoti daudz un svarīgas informācijas. Jāatzīst gan, ka lielu daļu tēmu jau esmu izpētījusi un atradusi Amerikas savienoto valstu informācijas telpā. Audžuģimenes šajā valstī ir ļoti izpaltīta parādība, ir ļoti daudz iespēju uzzināt par citu pieredzi, daudz un dažādu sagatavošanas programmu u.t.t Tad nu par visu rakstīšu ar laiku...

Tev varētu patikt arī šie ieraksti

0 komentāri

Labprāt uzklausīšu arī Tavu viedokli :)